Pa lăng xích điện Hitachi 3 tấn 6 m di chuyển

090 978 0246