Palang xích điện Hitachi 1 tấn cố định

090 978 0246