Palang xích điện LK 1 tấn di chuyển dòng DA

090 978 0246