Palang xích điện LK 2.8 tấn di chuyển

090 978 0246