Palang xích điện Samsung 1 tấn cố định

090 978 0246