Palang xích điện Samsung 5 tấn cố định

090 978 0246